sông Seine

Thử nghiệm taxi bay trên sông Seine (Pháp)

Thử nghiệm taxi bay trên sông Seine (Pháp)

VTV.vn - Một phương tiện vận chuyển trên sông đang được thử nghiệm tại sông Seine tại thủ đô Paris, Pháp.