TV& VIDEO

sông Sêrêpôk

Sông Sêrêpôk huyền thoại trơ đáy, du lịch Đăk Lăk trước nguy cơ bị xóa sổ

Sông Sêrêpôk huyền thoại trơ đáy, du lịch Đăk Lăk trước nguy cơ bị xóa sổ

VTV.vn - Hiện nay, sông Sêrêpôk đã cạn kiệt, không còn thác nước, cây rừng ngoắc ngoải, du lịch Đăk Lăk đang đứng trước nguy cơ xóa sổ.