sông Thames

Người bán sách cũ bên bờ Nam sông Thames (Anh)

Người bán sách cũ bên bờ Nam sông Thames (Anh)

VTV.vn - Ở bờ Nam của sông Thames, thành phố London có một khu chợ đặc biệt là chợ sách cũ. Ở đây có những người đã gắn bó với công việc bán sách cũ ngay từ những ngày đầu.