TV& VIDEO

sóng thần

Mỹ: Sóng biển cao 9m cuốn trôi ô tô đang di chuyển

Mỹ: Sóng biển cao 9m cuốn trôi ô tô đang di chuyển

VTV.vn - 2018, Báo cáo rủi ro toàn cầu tiếp tục cho thấy thời tiết cực đoan là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đến con người.