TV& VIDEO

sông Tô Lịch

Biến nước sông Tô Lịch thành nước tinh khiết - Chuyện thật khó tin!

Biến nước sông Tô Lịch thành nước tinh khiết - Chuyện thật khó tin!

VTV.vn - Nhờ sản phẩm máy lọc nước của thầy và trò trường Đại Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, nước tại sông Tô Lịch đã được lọc và trở thành nước sạch tinh khiết.