TV& VIDEO

sông trà khúc

Lợi ích kép từ con đường bờ Nam sông Trà Khúc, Quảng Ngãi

Lợi ích kép từ con đường bờ Nam sông Trà Khúc, Quảng Ngãi

VTV.vn - Sau khi hoàn thành, dự án đường bờ nam sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi được đánh giá cao vì những cư dân trong vùng thực sự được hưởng nhiều lợi ích từ cung đường này.