TV& VIDEO

Sốt xuất huyết Dengue

Sốt xuất huyết gia tăng trên cả nước

Sốt xuất huyết gia tăng trên cả nước

VTV.vn - Số ca nhập viện do sốt xuất huyết của cả nước hiện đang gia tăng nhanh chóng. Mỗi tuần có khoảng 1.700 - 1.800 người phải nhập viện.