Starbucks

Starbucks đóng cửa hơn 8.000 cửa hàng ở Mỹ để chấn chỉnh nhân viên

Starbucks đóng cửa hơn 8.000 cửa hàng ở Mỹ để chấn chỉnh nhân viên

VTV.vn- Vì hành động đối xử với khách hàng có tính phân biệt chủng tộc của một nhân viên, chiều 29/5, Starbucks ở Mỹ đã đóng cửa toàn bộ hơn 8.000 cửa hàng để chấn chỉnh nhân viên.