TV& VIDEO

Starbucks

Vì sao Starbucks thành công tại Trung Quốc?

Vì sao Starbucks thành công tại Trung Quốc?

VTV.vn - Trong khi những tên tuổi lớn của phương Tây đều gặp trở ngại tại Trung Quốc, không ít người đã đặt ra câu hỏi: vì sao Starbucks lại có thể thành công tại đây?