TV& VIDEO

Start-up

Vai trò của quỹ đầu tư đối với các Start-up

Vai trò của quỹ đầu tư đối với các Start-up

VTV.vn - Theo Giám đốc chương trình tuyển chọn Start-up của Quỹ đầu tư GWC, quỹ đầu tư đóng một vai trò rất quan trọng đối với các Start-up.