TV& VIDEO

start up

Gần 1.000 hồ sư đăng ký "Shark Tank Việt Nam" mùa 2 sau hai tuần

Gần 1.000 hồ sư đăng ký "Shark Tank Việt Nam" mùa 2 sau hai tuần

VTV.vn - Chỉ sau 2 tuần phát động, gần 1.000 hồ sơ đã được gửi về chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 2 từ khắp mọi miền.