TV& VIDEO

start up

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần đi vào thực chất

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần đi vào thực chất

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ là phong trào mà phải đi vào thực chất.