TV& VIDEO

startup công nghệ

Giá trị thật của Uber là bao nhiêu?

Giá trị thật của Uber là bao nhiêu?

VTV.vn - Giá trị thật sự của Uber là bao nhiêu khi hàng loạt quỹ đầu tư lớn trên thế giới đã đề nghị mua cổ phần Uber nhưng với mức chiết khấu rẻ hơn?