TV& VIDEO

Startup Việt

Startup Việt Nam đứng ở đâu trong xu hướng toàn cầu hóa?

Startup Việt Nam đứng ở đâu trong xu hướng toàn cầu hóa?

VTV.vn - Trong xu hướng toàn cầu hóa lan rộng, các startup phải đối mặt nguy cơ bị cạnh tranh và thôn tính bởi các doanh nghiệp có năng lực toàn cầu hóa tốt hơn.