TV& VIDEO

Steve Jobs

Gần 4 tỷ đồng cho bức thư xin việc sai chính tả của Steve Jobs

Gần 4 tỷ đồng cho bức thư xin việc sai chính tả của Steve Jobs

VTV.vn - Cuối cùng, cuộc đấu giá bức thư xin việc viết tay của "phù thủy" công nghệ Steve Jobs đã kết thúc theo cách khó có thể tin nổi.