TV& VIDEO

sự cố hàng không

Những sự cố hàng không đáng tiếc của Ai Cập

Những sự cố hàng không đáng tiếc của Ai Cập

VTV.vn - Liên tiếp trong vòng 7 tháng qua, Ai Cập đã gặp phải nhiều sự cố hàng không đáng tiếc.