TV& VIDEO

sự cố hạt nhân

Bỉ cấp thuốc iốt cho toàn dân phòng sự cố hạt nhân

Bỉ cấp thuốc iốt cho toàn dân phòng sự cố hạt nhân

VTV.vn - Bộ Y tế Bỉ vừa cho biết sẽ cung cấp thuốc iốt cho toàn bộ 11 triệu người dân nước này để chống lại phóng xạ trong trường hợp xảy ra sự cố hạt nhân.