TV& VIDEO

sự cố môi trường biển

Quảng Trị xuất khẩu lao động sau sự cố môi trường biển

Quảng Trị xuất khẩu lao động sau sự cố môi trường biển

VTV.vn - Xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, Nhật Bản, đang trở thành hướng đi mới của người dân vùng cửa biển Quảng Trị.