TV& VIDEO

sự cố môi trường do Formosa

Công bố đề án hỗ trợ ngư dân miền Trung

Công bố đề án hỗ trợ ngư dân miền Trung

VTV.vn - Bộ NN&PTNT đã công bố Đề án xác định, bồi thường thiệt hại và hỗ trợ khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và chuyển đổi nghề cho bà con bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.