sự cố môi trường

Môi trường biển miền Trung đã phục hồi

Môi trường biển miền Trung đã phục hồi

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, hiện môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung đã được phục hồi.