Sự cố tràn kiềm tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Giao diện thử nghiệm VTVLive