sử dụng đất

Hàng trăm nghìn ha đất nông lâm trường đang bị lấn chiếm

Hàng trăm nghìn ha đất nông lâm trường đang bị lấn chiếm

VTV.vn - Gần 400.000 ha đất tại các nông lâm trường đang bị lấn chiếm, hiệu quả sử dụng đất rất thấp.