TV& VIDEO

sử dụng điện

Sửa chữa điện miễn phí cho người nghèo tại Gia Lai, Phú Yên, Quảng Ngãi

Sửa chữa điện miễn phí cho người nghèo tại Gia Lai, Phú Yên, Quảng Ngãi

VTV.vn - Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã phát động chương trình sửa chữa điện miễn phí cho người dân nghèo tại các tỉnh Gia Lai, Phú Yên và Quảng Ngãi.