TV& VIDEO

sử dụng điện

134 vụ trộm cắp điện bị xử lý tại Quảng Nam

134 vụ trộm cắp điện bị xử lý tại Quảng Nam

VTV.vn - Công ty Điện lực Quảng Nam đã phát hiện và xử lý 134 vụ trộm cắp điện đã bị xử phạt theo luật định.