TV& VIDEO

sử dụng facebook

Facebook đánh mất khách hàng thanh thiếu niên cho Instagram và Snapchat

Facebook đánh mất khách hàng thanh thiếu niên cho Instagram và Snapchat

VTV.vn - Hai ứng dụng Instagram và Snapchat đang thành công trong việc thu hút các bạn trẻ từ 10-30 tuổi vì gần gũi hơn với cách giao tiếp của lứa tuổi này.