TV& VIDEO

sử dụng facebook

Học sinh cần sử dụng mạng xã hội như thể nào cho hiệu quả

Học sinh cần sử dụng mạng xã hội như thể nào cho hiệu quả

VTV.vn - Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình đã cho ra đời bản quy định của nhà trường đối với học sinh khi sử dụng Facebook.