TV& VIDEO

sử dụng máy tính

Người dùng máy tính thiệt hại 1,2 triệu đồng/năm do virus

Người dùng máy tính thiệt hại 1,2 triệu đồng/năm do virus

VTV.vn - Bình quân mỗi người sử dụng máy tính tại Việt Nam đã bị thiệt hại hơn 1,2 triệu đồng trong năm 2015 do virus.