TV& VIDEO

sử dụng nước mưa

Nước mưa - Nguồn nước dự trữ quan trọng trong mùa khô tại ĐBSCL

Nước mưa - Nguồn nước dự trữ quan trọng trong mùa khô tại ĐBSCL

VTV.vn - Tuy sống ở vùng sông nước Cửu Long, bà con miền Tây đã sử dụng nước mưa như là một nguồn nước quan trọng đối với sinh hoạt của gia đình và dự trữ cho mùa khô.