sử dụng nước sạch

TP.HCM yêu cầu tuyên truyền để 100% hộ dân dùng nước sạch

TP.HCM yêu cầu tuyên truyền để 100% hộ dân dùng nước sạch

VTV.vn - TP.HCM yêu cầu các địa phương phải tuyên truyền để các hộ dân bỏ dần thói quen sử dụng nước giếng khoan, chuyển sang sử dụng nước sạch.