TV& VIDEO

su hào

Quy trình trồng su hào sạch khác gì với trồng thông thường?

Quy trình trồng su hào sạch khác gì với trồng thông thường?

VTV.vn - Trước nhu cầu về thực phẩm sạch ngày càng tăng, nhiều nông dân đã chuyển sang hình thức canh tác su hào sạch theo quy trình VietGAP.