su hào

Quy trình trồng su hào sạch khác gì với trồng thông thường?

Quy trình trồng su hào sạch khác gì với trồng thông thường?

VTV.vn - Trước nhu cầu về thực phẩm sạch ngày càng tăng, nhiều nông dân đã chuyển sang hình thức canh tác su hào sạch theo quy trình VietGAP.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive