TV& VIDEO

sự kiện lịch sử

Bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam trên mặt trận đối không

Bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam trên mặt trận đối không

VTV.vn- Hội thảo khoa học "Chiến thắng Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không - Bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam trên mặt trận đất đối không" diễn ra sáng nay (7/12), tại Hà Nội.