TV& VIDEO

sự kiện văn hóa

Liên hoan nghệ thuật nước ngoài tại Đà Nẵng

Liên hoan nghệ thuật nước ngoài tại Đà Nẵng

VTV.vn - "Liên hoan nghệ thuật nước ngoài" là sân chơi mới giàu màu sắc để cộng đồng người ngoại quốc tại Đà Nẵng giao lưu, tìm hiểu, thắt chặt tình đoàn kết.