sứ mệnh lịch sử

Sứ mệnh phải tiếp tục đổi mới: Đổi mới hay tiếp tục bị tụt hậu

Sứ mệnh phải tiếp tục đổi mới: Đổi mới hay tiếp tục bị tụt hậu

VTV.vn - Thế hệ hiện nay đang được giao sứ mệnh phải tiếp tục đổi mới để khơi dậy và phát huy được mọi nguồn lực nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển của đất nước trong 30 năm nữa.