TV& VIDEO

sự sống

Tìm thấy mẫu hóa thạch được coi là dấu hiệu đầu tiên của sự sống tại Canada

Tìm thấy mẫu hóa thạch được coi là dấu hiệu đầu tiên của sự sống tại Canada

VTV.vn - Một mẫu hóa thạch siêu nhỏ được tìm thấy tại vịnh Hudson, phía Bắc tỉnh Quebec, Canada có thể là dấu hiệu đầu tiên của sự sống trên Trái đất.