TV& VIDEO

sứa biển

Hàng trăm tấn sứa tồn kho ở Hà Tĩnh vẫn chưa được tiêu hủy

Hàng trăm tấn sứa tồn kho ở Hà Tĩnh vẫn chưa được tiêu hủy

VTV.vn - Sau gần 1 năm xảy ra sự cố môi trường biển, hàng trăm tấn sứa biển của người dân tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa được tiêu hủy và có giải pháp bồi thường theo quy định.