TV& VIDEO

sửa đổi Thông tư 30

Bộ GD-ĐT sẽ sửa đổi cách đánh giá học sinh tiểu học sát với thực tế

Bộ GD-ĐT sẽ sửa đổi cách đánh giá học sinh tiểu học sát với thực tế

VTV.vn - Trước thềm năm học mới 2016 - 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đổi một số điều mục trong Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT (Thông tư 30) theo hướng sát với thực tế hơn.