TV& VIDEO

suất ăn miễn phí

Mỹ: Chủ nhà hàng gốc Việt nấu hơn 5.000 suất ăn miễn phí cho nạn nhân bão

Mỹ: Chủ nhà hàng gốc Việt nấu hơn 5.000 suất ăn miễn phí cho nạn nhân bão

VTV.vn - Tại Mỹ, hai chủ nhà hàng gốc Việt đã nấu và phân phát hơn 5.000 suất ăn miễn phí cho nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão.