TV& VIDEO

sức khỏe nhân dân

80% người bệnh hài lòng về thái độ của nhân viên y tế

80% người bệnh hài lòng về thái độ của nhân viên y tế

VTV.vn - 80% người bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hài lòng với thái độ ứng xử của nhân viên y tế - đây là kết quả khảo sát gần 170 bệnh viện trong năm nay.