Sudan

Lực lượng trực chiến Đông Phi diễn tập huấn luyện thực địa tại Sudan

Lực lượng trực chiến Đông Phi diễn tập huấn luyện thực địa tại Sudan

VTV.vn - Cuộc diễn tập huấn luyện thực địa của Lực lượng trực chiến Đông Phi (EASF) đã bắt đầu tại Sudan.