TV& VIDEO

Sudan

Lực lượng trực chiến Đông Phi diễn tập huấn luyện thực địa tại Sudan

Lực lượng trực chiến Đông Phi diễn tập huấn luyện thực địa tại Sudan

VTV.vn - Cuộc diễn tập huấn luyện thực địa của Lực lượng trực chiến Đông Phi (EASF) đã bắt đầu tại Sudan.