TV& VIDEO

Suối Yến

Khai hội chùa Hương 2017: Có đông song rất trật tự

Khai hội chùa Hương 2017: Có đông song rất trật tự

VTV.vn - Hôm nay (mùng 6 tháng Giêng Âm lịch), lễ hội chùa Hương đã chính thức khai hội.