TV& VIDEO

suy giảm nhận thức

15 triệu người Việt phải tiếp xúc với tiếng ồn vượt mức cho phép

15 triệu người Việt phải tiếp xúc với tiếng ồn vượt mức cho phép

VTV.vn - Theo thống kê, hiện có khoảng 10 - 15 triệu người Việt Nam đang phải tiếp xúc với tiếng ồn cao hơn mức quy định.