TV& VIDEO

tà đạo

Gia Lai xóa bỏ tà đạo Pơkhăp Brâu

Gia Lai xóa bỏ tà đạo Pơkhăp Brâu

VTV.vn - Với quyết tâm xóa bỏ tà đạo, huyện Phú Thiện đã đẩy mạnh việc tuyên truyền nhân dân, đấu tranh chống lại các đối tượng cầm đầu.