tà đạo

Gia Lai xóa bỏ tà đạo Pơkhăp Brâu

Gia Lai xóa bỏ tà đạo Pơkhăp Brâu

VTV.vn - Với quyết tâm xóa bỏ tà đạo, huyện Phú Thiện đã đẩy mạnh việc tuyên truyền nhân dân, đấu tranh chống lại các đối tượng cầm đầu.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive