TV& VIDEO

tác hại của thuốc lá

Nga đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của thuốc lá

Nga đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của thuốc lá

VTV.vn - Kể từ ngày 15/11, Nga đã áp dụng quy định mới về hình thức bao bì thuốc lá nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đến sức khỏe con người.