TV& VIDEO

tác hại của thuốc lá

Ai Cập: Vẽ tranh bằng cách đốt thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức người dân

Ai Cập: Vẽ tranh bằng cách đốt thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức người dân

VTV.vn - Một nghệ sĩ tại Ai Cập đã vẽ tranh bằng cách đốt thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức của người dân.