TV& VIDEO

tắc nghẽn giao thông

Thủ đô London có nhiều vụ tắc nghẽn giao thông nhất thế giới

Thủ đô London có nhiều vụ tắc nghẽn giao thông nhất thế giới

VTV.vn - Đây là kết của từ nghiên cứu của công ty phân tích dữ liệu giao thông toàn cầu INRIX.