TV& VIDEO

tác phẩm báo chí

Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổng kết công tác năm 2017

Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổng kết công tác năm 2017

VTV.vn - Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.