TV& VIDEO

tác phẩm điêu khắc

Độc đáo lễ hội băng 2018 ở Mông Cổ

Độc đáo lễ hội băng 2018 ở Mông Cổ

VTV.vn - Lễ hội băng ở hồ Khuvsgul là lễ kỷ niệm mùa đông với các cuộc thi nhảy múa, trượt băng và trang phục truyền thống. Hàng ngàn người dân địa phương tham gia lễ hội.