TV& VIDEO

tác phẩm dự thi

3 bộ phim tài liệu của VTV7 lọt vào vòng chung kết cuộc Prix Jeunesse lần thứ 28

3 bộ phim tài liệu của VTV7 lọt vào vòng chung kết cuộc Prix Jeunesse lần thứ 28

VTV.vn - Vượt qua gần 400 tác phẩm dự thi, Deadline (Không lùi bước); Sister (Chị gái); Way to school (Đường đến trường) của VTV7 đã lọt chung kết cuộc Prix Jeunesse lần thứ 28.