TV& VIDEO

tác phẩm hội họa

Chương trình "Giao lưu, Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam - Lào - Campuchia"

Chương trình "Giao lưu, Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam - Lào - Campuchia"

VTV.vn - Chiều nay (12/9), Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình "Giao lưu - Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam - Lào - Campuchia".