TV& VIDEO

tách thửa đất

TP.HCM: Tối thiểu 50m2 mới được tách thửa đất

TP.HCM: Tối thiểu 50m2 mới được tách thửa đất

Đây là quy định do UBND thành phố vừa ban hành và có hiệu lực từ ngày 25/10/2014.