TV& VIDEO

tái chế rác

Khi rác trở thành nguồn tài nguyên hữu dụng

Khi rác trở thành nguồn tài nguyên hữu dụng

VTV.vn - Với khả năng sáng tạo, công nghệ hiện đại, nhiều đơn vị xử lý chất thải đã biến rác từ những thứ vô dụng, trở thành những sản phẩm vô cùng thiết thực và độc đáo.