TV& VIDEO

tái chế rác

Hiệu quả xử lý, tái chế chất thải ở Bình Dương

Hiệu quả xử lý, tái chế chất thải ở Bình Dương

VTV.vn - Mô hình tái chế rác thải, nước thải không chỉ tạo ra sản phẩm mới mà còn góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường.