TV& VIDEO

Tài chính cá nhân

6 lý do bạn vẫn mãi chưa giàu

6 lý do bạn vẫn mãi chưa giàu

VTV.vn - Khi bạn làm việc rất chăm chỉ nhưng không thấy tình hình tài chính được cải thiện, hãy tìm hiểu lý do tại sao lại như vậy. 6 cái "bẫy" vô hình sau có thể là nguyên nhân.