TV& VIDEO

tài chính công

Cải cách tài chính công hướng tới phát triển bền vững

Cải cách tài chính công hướng tới phát triển bền vững

VTV.vn - Diễn đàn tài chính Việt Nam 2017 với chủ đề "Cải cách tài chính công hướng tới bền vững" vừa được tổ chức tại Hà Nội.