TV& VIDEO

tài khoản ảo

Chiêu lừa của công ty đa cấp bán tài khoản ảo chiếm đoạt gần 150 tỷ đồng

Chiêu lừa của công ty đa cấp bán tài khoản ảo chiếm đoạt gần 150 tỷ đồng

VTV.vn - Cứ sau 5 ngày, người tham gia sẽ được nhận 2,2 triệu đồng/mã ID và được nhận liên tục 18 lần trong 90 ngày, tương đương hơn 39 triệu đồng (130%/tháng).