TV& VIDEO

tài khoản cá nhân

Tin tặc có thể tìm ra mật khẩu tài khoản cá nhân qua tai nghe

Tin tặc có thể tìm ra mật khẩu tài khoản cá nhân qua tai nghe

VTV.vn - Chỉ bằng một chiếc tai nghe điện não đồ kết nối với máy tính, tin tặc có thể tìm ra được mật khẩu tài khoản cá nhân của người dùng.