tài khoản facebook

VTV chặn hàng trăm website và tài khoản mạng xã hội vi phạm bản quyền FIFA World Cup™ 2018

VTV chặn hàng trăm website và tài khoản mạng xã hội vi phạm bản quyền FIFA World Cup™ 2018

VTV.vn - Mặc dù đã có các công tác tuyên truyền, thế nhưng Đài THVN đã phát hiện ra rất nhiều các trang web và mạng xã hội vi phạm bản quyền phát sóng FIFA World Cup™ 2018.